Công ty TNHH Thiết bị an toàn
BÌNH ĐỊNH
 • Hệ thống
  Chữa cháy tự động

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Hệ thống
  Báo cháy tự động

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Hệ thống
  Camera quan sát

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Am thanh cong cong

  Hệ thống
  Âm thanh công cộng

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Pabx

  Hệ thống
  Tông đài - LAN

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Hệ thống
  An ninh

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Hệ thống Điện nước
  dân dụng

  Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

 • Tư vấn
  Thiết kế

  PCCC - Điện - Cấp thoát nước

Hệ thống PCCC


Hệ thống Báo cháy tự động

Fire alarm

Hệ thống Chữa cháy Sprinkler

Sprinkler

Hệ thống Chữa cháy khí FM200

FM200

Hệ thống Chống sét

Chống sét

Hệ thống điện nhẹ


Hệ thống Camera quan sát

Camera

Hệ thống Âm thanh công cộng

Âm thanh

Hệ thống Tổng đài

Tổng đài

Hệ thống Kiểm soát cửa

Access control
H
O
T
R
O

O
N
L
I
N
E