Công ty TNHH Thiết bị an toàn
BÌNH ĐỊNH
  • Lắp đặt hệ thống

    PCCC - Camera - Âm thanh
    An ninh - Tổng đài - Điện

Cam kết chất lượng

Đối với mỗi dự án, chúng tôi phối hợp với đơn vị thiết kế, nhà thầu khác và các nhà cung cấp để chắc chắn rằng hệ thống được thi công với chất lượng cao và đảm bảo tiến độ công trình

Bên cạnh công tác thực hiện các biện pháp thi công hợp lý cho từng hệ thống, chúng tôi luôn triển khai chương trình đảm bảo chất lượng thi công, các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công.

Quality design

Hệ thống PCCC


Hệ thống Báo cháy tự động

Fire alarm

Hệ thống Chữa cháy Sprinkler

Sprinkler

Hệ thống Chữa cháy khí FM200

FM200

Hệ thống Chống sét

Chống sét

Hệ thống điện nhẹ


Hệ thống Camera quan sát

Camera

Hệ thống Âm thanh công cộng

Âm thanh

Hệ thống Tổng đài

Tổng đài

Hệ thống An ninh

Access control
H
O
T
R
O

O
N
L
I
N
E