Công ty TNHH Thiết bị an toàn
BÌNH ĐỊNH
  • Tư vấn Thiết kế

    PCCC - Điện - Cấp thoát nước

Cam kết chất lượng

Đối với một hồ sơ thiết kế, chúng tôi luôn đảm bảo:

- Phù hợp của thiết kế với dự án đầu tư, thuyết minh thiết kế được duyệt;
- Đúng với tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành;
- Tính hợp lý của lựa chọn công nghệ và thiết bị đối với công trình;
- Tính phù hợp của hệ thống với các giải pháp thiết kế xây dựng và các hệ thống có liên quan;
- Tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy;
- Tiết kiệm chi phí đầu tư tối đa cho Chủ đầu tư.
Quality design

Thiết kế hệ thống PCCC


Hệ thống Báo cháy tự động

Fire alarm

Hệ thống Chữa cháy Sprinkler

Sprinkler

Hệ thống Chữa cháy Hosereel

Hosereel

Hệ thống Chữa cháy khí FM200

FM200

Thiết kế hệ thống Điện, điện nhẹ


Hệ thống Camera quan sát

Camera

Hệ thống âm thanh công cộng

Public - Address

Hệ thống Tổng đài nội bộ

PABX

Hệ thống An ninh

Security

Thiết kế hệ thống Cấp thoát nước


Hệ thống Cấp nước

Cấp nước

Hệ thống Thoát nước

Thoát nước
H
O
T
R
O

O
N
L
I
N
E