Công ty TNHH Thiết bị an toàn
BÌNH ĐỊNH
  • Chữa cháy sprinkler

    Hệ thống
    Chữa cháy tự động

    Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

Fire & Security System Installations

Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler kết hợp chữa cháy vách tường hiện được lắp đặt rộng rãi tại hầu hết các công trình.

Khi mọi cố gắng dập tắt đám cháy ban đầu không thành công, thì hệ thống chữa cháy tự động sprinkler được xem như là một biện pháp chữa cháy tại chỗ tốt nhất và hiệu quả nhất trong lúc chờ đợi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tới .

Hệ thống chữa cháy foam

Hệ thống chữa cháy foam được ứng dụng tại những nơi có rủi ro cao về cháy nổ cao như xăng dầu, hóa chất...

foam

Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200

FM-200 là chất khí sạch không màu, không mùi, chứa cacbon, hydro và flo.

Với tính chất không có độc tính, không gây hại cho con người, không gây hư hỏng cho các thiết bị điện tử, nên hệ thống chữa cháy FM200 thường ứng dụng chữa cháy cho các khu vực trang thiết bị và tài sản có giá trị cao như:
- Phòng server, thiết bị lưu trữ;
- Phòng trưng bày, viện bảo tàng;
- Phòng thí nghiệm...

FM-200 System

Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2

Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2 được xem như là hệ thống chữa cháy bằng khí đầu tiên.

Tuy nhiên do khí CO2 độc hại, gây ngạt nên hiện nay chỉ thường được lắp đặt tại những khu vực máy móc thiết bị nhưng không có người hoặc rất ít người làm việc trong khu vực đó như:
- Trạm biến áp điện;
- Phòng máy phát điện ...

CO2-system

Nhà cung cấp thiết bị

H
O
T
R
O

O
N
L
I
N
E