Công ty TNHH Thiết bị an toàn
BÌNH ĐỊNH
  • Báo cháy tự động

    Hệ thống
    Báo cháy tự động

    Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

Hệ thống Báo cháy thông thường

Thích hợp lắp đặt tại các khu vực có diện tích vừa hoặc nhỏ, kiến trúc đơn giản do tính năng của hệ thống này đơn giản, giá thành không cao.

Tuy nhiên khi xảy ra cháy, trung tâm báo cháy chỉ có thể hiển thị khu vực (zone) mà hệ thống giám sát (chứ không cho biết chính xác vị trí có cháy). Điều này làm hạn chế khả năng xử lý của nhân viên giám sát.

Conventional Fire Alarm

Hệ thống Báo cháy địa chỉ thông minh

Với tính năng kỹ thuật cao, hệ thống báo cháy địa thông minh thường được dùng để lắp đặt tại các mặt bằng rộng lớn, kiến trúc phức tạp.

Khi xảy ra cháy, trung tâm báo cháy có thể nhận biết khu vực, vị trí bị cháy một cách rõ ràng, chính xác. Từ đó giúp nhân viên giám sát có thể xử lý sự cố một cách nhanh chóng

Addressible Fire Alarm

Nhà cung cấp thiết bị

H
O
T
R
O

O
N
L
I
N
E