Công ty TNHH Thiết bị an toàn
BÌNH ĐỊNH
  • Điện nước dân dụng

    Hệ thống
    điện, chống sét

    Cung cấp - Lắp đặt - Bảo trì

Hệ thống Điện, nước dân dụng

Các hạng mục điện nước dân dụng:

- Thi công hệ thống dây điện
- Thi công hệ thống ống cấp và thoát nước
- Lắp đặt thiết bị điện, nước.

Điện dân dụng

Hệ thống Chống sét

Hệ thống chống sét do chúng tôi lắp đặt luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Định kỳ yêu cầu phải kiểm tra đo điện trở tiếp đất ít nhất 1 lần/năm nhằm đảm bảo hệ thống còn hoạt động để đảm bảo an toàn tính mạng con người cũng như tài sản vật chất .

Chống sét

Nhà cung cấp thiết bị

H
O
T
R
O

O
N
L
I
N
E